Podwójne wejście w życie zawodowe czyni Ciebie pożądanym specjalistą z doświadczeniem praktycznym i wiedzą teoretyczną. Łączenie sposobów widzenia jest jednym z kluczowych celów studiów i wielką zaletą w przyszły życiu zawodowym.

Masz przy tym wiele swobody w organizacji swoich studiów: W części praktycznej przez wybór najróżniejszych obszarów, a w części teoretycznej przez oferty dodatkowe i dalszego kształcenia.